top of page
Home

The Polyurethane Factory

Manufacture the Polyurethane Products

ผลิตโพลียูรีเทนทุกชนิด ขึ้นรูป หล่อ ชิ้นงานตามแบบของลูกค้า

ชิ้นส่วนอะไหล่อุตสาหกรรม ลูกกลิ้ง ลูกล้อ แผ่นโพลียูรีเทน บู๊ช ยอย

ล้อรถโฟล์คลิฟท์ อะไหล่โรงงานกระดาษ

ทำโพลียูรีเทนทุกรูปแบบ ปรึกษาการใช้งานได้

เราเป็นโรงงานผลิต-ขึ้นรูป-ซ่อมแซม-หุ้มโพลียูรีเทนทุกชนิด ตามแบบและความต้องการของลูกค้า

ส่งขนาด, Drawing หรือตัวอย่างงานมาเพื่อเสนอราคา หรือปรึกษาการใช้งานติดต่อ

Products
Blog
Contact

Manufactory:

315 หมู่ 1 ซอย อบต.มงคล

ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์

จ.สมุทรปราการ 10290

LINE: สแกนหรือคลิกเพื่อเพิ่มเพื่อน

LINE ID.PNG

WhatsApp: +66 98 260 4595

  • facebook
shutterstock_1262636161.jpg

กรุงเทพมหานคร

ประเทศไทย

bottom of page