top of page
ไซโคลน สำหรับงานขุดเจาะ ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง, อุตสาหกรรมเหมืองแร่
  • Desander Cyclone

  • Desander Hydrocyclone

  • Cyclone Separator

ผลิตชิ้นงานโพลียูรีเทน อะไหล่ต่างๆที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมเหมืองแร่

แบบงาน และขนาดตามสั่ง ไม่มีขั้นต่ำในการผลิต

bottom of page