top of page
อื่นๆ

Others

รับผลิตชิ้นงานโพลียูรีเทน, ขึ้นงาน, หล่อชิ้นงาน, หุ้มชิ้นงาน ทุกรูปแบบไม่มีขั้นต่ำในการผลิต

  • ส่งขนาด, ตัวอย่างชิ้นงาน หรือ Drawing 

  • แจ้งความแข็งของยางโพลียูรีเทน

  • แจ้งจำนวน และสีที่ต้องการ

  • แจ้งรายละเอียดอื่นๆ เช่น ลักษณะการนำไปใช้งาน เพื่อที่จะเลือกเกรดโพลียูรีเทนที่เหมาะสมกับงานของคุณ

bottom of page