top of page
ลูกกลิ้งอุตสาหกรรม

Rollers

รับหุ้ม กลึง หล่อลูกกลิ้งพร้อมแกน ขนาดตามแบบลูกค้า

ลูกกลิ้งใช้ในเครื่องจักร ลูกกลิ้งลำเลียง ลูกกลิ้งอุตสาหกรรม ฯลฯ

ผลิตตั้งแต่ 1 ลูกขึ้นไป

bottom of page